Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

Kvarnberg Design
Karhuntie 7
21360 LIETO AS
Y-tunnus: 1985624-7

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN

Asiakkaan itsensä antamat tiedot:

– Tunnistautumistiedot, kuten nimi
– Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite

Palveluiden käytöstä havaitut tiedot:

– Toimitustiedot, kuten toimitusosoite
– Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet ja maksut

Verkkosivukäynneistä kerätään perusmuotoista statistiikkaa, jota ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.  Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä tai käytä tietoja markkinointitarkoituksiin.

MIHIN TIETOJA KÄYTETÄÄN

– Asiakassuhteen ylläpitoon
– Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, laskutukseen ja kirjanpitoon

TIETOJEN SÄILYTYS

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, suojatulla yhteydellä, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Tilausrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Verkkokaupan ulkopuolella tapahtuvassa toiminnassa asiakastiedot kerätään manuaalisesti osoitekirjaan, jota säilytetään lukitussa laatikostossa asiakkailta suljetussa tilassa.

Asiakkaan niin halutessa kaikki hänestä talletetut tiedot voidaan poistaa, mikäli laki, avoimet laskut tai perintätoimet eivät estä sitä.

TIETOJEN JAKAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille ellei se ole välttämätöntä tilausten toimittamisen kannalta (nimi- ja osoitetiedot).

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas voi halutessaan:

– Pyytää jäljennöksen hänestä talletetuista tiedoista
– Pyytää oikaisemaan talletettuja tietoja
– Pyytää poistamaan talletetut tiedot

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat asiakkaan antamaan suostumukseen ja asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus.

Lisätietoja tietosuojasta: outi@kvarnberg.fi