Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

Sisustuspalvelu Kvarnberg
Karhuntie 7
21360 LIETO AS
Y-tunnus: 1985624-7

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN

– Tunnistautumistiedot, kuten nimi
– Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite

MIHIN TIETOJA KÄYTETÄÄN

– Asiakassuhteen ylläpitoon
– Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, laskutukseen ja kirjanpitoon

TIETOJEN SÄILYTYS

Asiakastiedot kerätään manuaalisesti osoitekirjaan, jota säilytetään lukitussa laatikostossa asiakkailta suljetussa tilassa.

Asiakkaan niin halutessa kaikki hänestä talletetut tiedot voidaan poistaa, mikäli laki, avoimet laskut tai perintätoimet eivät estä sitä.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas voi halutessaan:

– Pyytää jäljennöksen hänestä talletetuista tiedoista
– Pyytää oikaisemaan talletettuja tietoja
– Pyytää poistamaan talletetut tiedot

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat asiakkaan antamaan suostumukseen ja asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus.

Lisätietoja tietosuojasta: outi@kvarnberg.fi